CUBEicon/36/flexible

Lizingo paraiška juridiniam asmeniui

1 2 3 4

Pageidaujamos finansavimo sąlygos

Informacija apie įmonę

Įmonės veikla ir finansiniai rezultatai

Patvirtinimas

  1. Pageidaujamos finansavimo sąlygos
  2. Informacija apie įmonę
  3. Įmonės veikla ir finansiniai rezultatai
  4. Patvirtinimas
* Privalomi laukai
Pridėkite komercinį pasiūlymą
EUR

Pradinė įmoka*

EUR

Grąžinimo terminas*

Likutinė vertė

%
EUR

Įmonės akcininkai

%
%
Panaikinti

Nurodykite fizinius asmenis, kurie galiausiai turi arba kontroliuoja įmonę (klientą) – juridinį asmenį, tiesiogiai turėdami ar kontroliuodami 25 procentus ir daugiau akcijų (kapitalo, turto ar kt.) ar balsavimo teisių.

%
%
Panaikinti

Ar akcininkas(-ai) arba akcininkų artimieji šeimos nariai, arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantis(-ys) asmuo(-enys)?

Pridėkite naujausias finansines ataskaitas

Nusidėvėjimas ir amortizacija

EUR
EUR
EUR
Pridėkite finansinių įsipareigojimų ataskaitą arba nurodykite įsipareigojimus
EUR
Metai/mėnuo/diena
%
EUR
Metai/mėnuo/diena
%
Panaikinti
Pridėkite gautinų sumų ataskaitą arba nurodykite
EUR
EUR
EUR
EUR
Panaikinti
Pridėkite mokėtinų sumų ataskaitą arba nurodykite
EUR
EUR
EUR
EUR
Panaikinti

Aš sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo veiklą ir siūlomas paslaugas bei draudimo bendrovių ir (ar) draudimo brokerių bendrovių teikiamų draudimo paslaugų pasiūlymus

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę, bei pateikdamas šią paraišką sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu apie klientą ir jo atstovą (-us) iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant valstybės registrus, Turto arešto aktų registrą, Hipotekos registrą, sutarčių registrą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, kredito ir finansų įstaigas dėl pateiktos informacijos patikrinimo bei informacijos apie įmonę ir jos atstovą gavimo ir tvarkytų duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas“ perduotų gautus duomenis kitoms UniCredit grupės įmonėms ar kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikia SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas“ teisėtam interesui užtikrinti. Jeigu ši paraiška yra pateikiama netiesiogiai per SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo įgaliotą asmenį, sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas įgaliotas asmuo savo pasirinktais kanalais pateiktų šioje paraiškoje esančius mano duomenis ir kitą informaciją SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui.